Despre tema campaniei


Cine trebuie să se implice în promovarea unei vieți profesionale durabile?

Pentru gestionarea eficientă a securității și sănătății la locul de muncă, trebuie să se implice cu toții — angajatori, manageri și lucrători. Această implicare este deosebit de importantă în cazul substanțelor periculoase, întrucât neglijarea riscurilor va avea consecințe directe grave asupra sănătății lucrătorilor și asupra supraviețuirii întreprinderii.

  • Angajatorii sunt obligați din punct de vedere legal să efectueze evaluări ale riscurilor pentru a identifica toate pericolele posibile asociate substanțelor periculoase. Aceștia trebuie să se asigure că riscurile sunt gestionate conform unei ierarhii a măsurilor de prevenire.
  • Managerii trebuie să motiveze lucrătorii să se implice. Aceștia trebuie să se asigure că lucrătorii beneficiază de formare periodică și de resurse ușor de utilizat.
  • Lucrătorii trebuie să înțeleagă care sunt riscurile posibile, să fie informați în detaliu cu privire la măsurile preventive, să se simtă liberi să își exprime preocupările și să fie încurajați să participe activ la identificarea soluțiilor.

Fondarea unei culturi a prevenirii este esențială. Angajatorii și managerii pot crea un mediu de lucru care să încurajeze pe fiecare să ia serios securitatea și sănătatea în muncă și să coopereze la identificarea și abordarea riscurilor prin conducerea fermă și devotamentul față de securitatea și sănătatea în muncă.