Despre tema campaniei


Cine trebuie să se implice?

Este esențial ca toată lumea să conlucreze pentru a preveni apariția AMS la locul de muncă. Colaborarea între angajatori, cadrele de conducere și lucrători creează o înțelegere comună a problemei și conduce la îmbunătățiri de durată.

Angajatorii au responsabilitatea legală de a se asigura că riscurile de la locul de muncă sunt evaluate și controlate în mod corespunzător și trebuie să recunoască necesitatea de a iniția o abordare preventivă pentru combaterea AMS. Evaluarea riscurilor și prevenirea eficace a acestora presupune o bună informare și instruirea atât a angajatorilor, cât a lucrătorilor.

Este important ca lucrătorii să fie încurajați să vorbească deschis și cât mai din timp despre AMS. Dacă lucrătorii discută cu ușurință despre starea lor de sănătate fizică, există șanse mai mari să aibă grijă de ei înșiși și să caute sprijin și tratament din timp.

Campania actuală nu urmărește doar creșterea gradului de sensibilizare cu privire la AMS de origine profesională și la impactul negativ al acestora asupra oamenilor, a întreprinderilor și a societății, ci își propune și să promoveze conlucrarea în vederea luării unor măsuri preventive eficace pentru combaterea AMS.