2020-2022: Locurile de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară


Parteneri

Aici puteți afla cine au fost partenerii oficiali ai campaniei și partenerii media implicați în campanie.

Parteneri oficiali ai campaniei

O serie de companii și asociații din sectorul public și cel privat și-au unit forțele cu noi în cadrul campaniilor pentru locuri de muncă sigure și sănătoase. Partenerii de campanie contribuie la conștientizarea importanței securității și sănătății în muncă printr-o varietate de activități, printre care se numără conferințe, seminare și sesiuni de formare. Colaborarea cu organizațiile foarte mari poate fi deosebit de eficace, deoarece poate face ca mesajele noastre să ajungă la întreprinderile mici și mijlocii prin lanțurile de aprovizionare pe care le au aceste organizații mari.
Vezi lista completă

Parteneri media

Partenerii noștri media colaborează cu noi pentru a sensibiliza publicul cu privire la temele campaniei, folosindu-și diversele canale pentru a face publicitate campaniei și a o promova. Aceștia formează un grup select de jurnaliști și redactori din mass-media europeană, națională și regională, interesați să promoveze securitatea și sănătatea în muncă.
Vezi lista completă

Puncte focale

În mai mult de 30 de țări, punctele focale coordonează și diseminează informațiile transmise de agenție în țara respectivă și oferă feedback și recomandări. De regulă, punctul focal este organizația principală din domeniul SSM din țara respectivă și este reprezentantul oficial al agenției la nivel național. Punctele focale contribuie la dezvoltarea serviciilor de informare și a activităților de campanie ale agenției. Pe lângă statele membre ale UE, au fost constituite puncte focale și în țările Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), precum și în țările candidate și potențial candidate la UE.
Detalii de contact

Rețeaua EEN

Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network – EEN), aflată sub îndrumarea Comisiei Europene, reprezintă un instrument-cheie al strategiei UE de stimulare a creșterii economice și de creare de locuri de muncă. Reunind aproape 600 de organizații de sprijin pentru întreprinderi din 50 de țări, EEN ajută întreprinderile mici să profite de oportunități de afaceri deosebite pe piața unică a UE.

Campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase” constituie un domeniu important al cooperării dintre agenție și EEN, iar ambasadorii SSM din cadrul EEN sunt implicați activ în promovarea acestei cooperări.
Detalii de contact