Despre tema campaniei


Cum poate fi gestionată?

AMS pot fi prevenite și gestionate. Adoptarea unei abordări integrate – pe baza principiilor din Directiva-cadru privind SSM – și promovarea unei culturi a prevenirii la care să participe atât angajatorii, cât și lucrătorii sunt esențiale pentru combaterea acestei probleme.

  • Evaluarea riscurilor la locul de muncă: este fundamentală pentru succesul prevenirii și trebuie să presupună pregătirea, evaluarea și punerea în aplicare a unor măsuri de prevenire și de protecție. Procesul de evaluare a riscurilor trebuie să fie revizuit și actualizat în mod regulat.
  • O combinație de măsuri preventive pentru eliminarea/controlul riscurilor: aceasta ar trebui să constituie prioritatea numărul unu pentru fiecare loc de muncă. Deoarece AMS sunt cauzate de mai mulți factori, cea mai bună abordare este una combinată, de exemplu una care să implice acțiuni la nivelul locului de muncă (de ex. ergonomie), organizarea muncii (de ex. acordarea de pauze), factori psihosociali (de ex. deținerea de către lucrători a controlului asupra ritmului de muncă) și lucrătorii (de ex. instruire cu privire la posturile corecte).
  • Încurajarea participării lucrătorilor: lucrătorii ar trebui să fie implicați în identificarea riscurilor și a soluțiilor de prevenire a AMS pentru a ajuta companiile să realizeze politici cuprinzătoare privind gestionarea AMS. Pentru a facilita discuțiile de grup la locul de muncă sau pe durata instruirii, se poate utiliza instrumentul EU-OSHA inițiatori de conversații pentru discuții la locul de muncă despre AMS.

În cadrul campaniei „Locurile de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară!”, am creat o bază de date cu instrumente practice, materiale de orientare și exemple de bune practici care să contribuie la încurajarea participării lucrătorilor și la asistarea locurilor de muncă la gestionarea AMS. Alte publicații și materiale de campanie utile sunt disponibile în secțiunea Instrumente și publicații.