2016-2017: Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele


Sinteza campaniei

Campania din 2016-2017, „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, a vizat promovarea muncii durabile – adică a unor condiții de muncă sigure și sănătoase încă de la începutul vieții profesionale, pentru a preveni problemele de sănătate și a permite oamenilor să rămână mai mult timp în câmpul muncii. Acest lucru devine din ce în ce mai important odată cu îmbătrânirea forței de muncă din Europa și cu creșterea vârstei de pensionare.

Campania a atras un număr record de parteneri, care au promovat în mod activ și au diseminat materialele campaniei în rețelele lor extinse, organizând și participând la sute de evenimente de sensibilizare și schimb de bune practici.

Succesul și valoarea acestei campanii au fost confirmate de rezultatele unei evaluări independente: tema campaniei și instrumentele produse au fost extrem de relevante, în special pentru organizațiile și țările cu resurse limitate, sprijinul acordat intermediarilor pentru activitățile de sensibilizare a fost foarte eficace, iar Premiile pentru bune practici 2016-2017 au fost apreciate pentru crearea unei platforme eficiente pentru schimbul de bune practici în domeniul gestionării securității și sănătății la locul de muncă. Alte puncte forte principale identificate au fost capacitatea EU-OSHA de a înțelege și de a răspunde nevoilor părților interesate și calitatea înaltă a produselor sale, elaborate ținând seama de nevoile publicului țintă.

Videoclip campanie 2016-2017 – Pentru toate vârstele

Îmbătrânirea forței de muncă generează diverse provocări pentru toate persoanele implicate în gestionarea SSM:

  • prelungirea vieții profesionale poate însemna o expunere mai îndelungată la riscuri;
  • mai mulți lucrători vor suferi de probleme cronice de sănătate și vor avea nevoi specifice;
  • lucrătorii vârstnici pot fi mai vulnerabili în fața anumitor pericole pentru sănătate și securitate;
  • trebuie luată în considerare ponderea ridicată a problemelor de sănătate asociate muncii în anumite sectoare și pe anumite posturi care presupun un volum ridicat de efort fizic și/sau intelectual, muncă manuală sau
  • programe de lucru atipice;
  • prevenirea invalidității, recuperarea și reluarea activității profesionale au o importanță sporită;
  • la nivelul societății, trebuie combătută discriminarea pe criterii de vârstă.

Infografice – Gestionarea forței de muncă în curs de îmbătrânire din Europaexternal

2016-2017: Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele
2016-2017: Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele
2016-2017: Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele