Despre tema campaniei


În ce constă problema?

Se preconizează că, până în anul 2030, lucrătorii cu vârste între 55 și 64 de ani din numeroase țări europene vor reprezenta cel puțin 30 % din totalul forței de muncăVârsta legală de pensionare crește în multe state membre și se preconizează că un număr mare de lucrători vor avea vieți profesionale mai îndelungate. Prin urmare, trebuie depuse eforturi în direcția asigurării unor condiții de muncă sigure și sănătoase pe tot parcursul vieții profesionale.

Strategia Europa 2020 consideră schimbările demografice ca fiind una dintre provocările majore cu care se confruntă Europa. În vederea gestionării acestei probleme, Cadrul strategic privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 al Uniunii Europene evidențiază o serie de măsuri de promovare a bunelor practici și de îmbunătățire a condițiilor de securitate și sănătate în muncă (SSM) pentru toți lucrătorii.

Îmbătrânirea forței de muncă generează diferite provocări pentru toate persoanele implicate în gestionarea SSM:

  • prelungirea vieții profesionale poate însemna o expunere mai îndelungată la riscuri;
  • mai mulți lucrători vor suferi de probleme cronice de sănătate și vor avea nevoi specifice;
  • lucrătorii vârstnici pot fi mai vulnerabili în fața anumitor pericole pentru sănătate și securitate;
  • trebuie luată în considerare ponderea ridicată a problemelor de sănătate asociate muncii în anumite sectoare și pe anumite posturi care presupun un volum ridicat de efort fizic și/sau intelectual, muncă manuală sau programe de lucru atipice;
  • prevenirea invalidității, readaptarea și reluarea activității profesionale au o importanță sporită;
  • la nivelul societății, trebuie combătută discriminarea pe criterii de vârstă.