Despre tema campaniei


Cum pot fi gestionate riscurile?

Putem preveni și gestiona riscurile legate de digitalizarea accentuată a locului de muncă. Iată cum:

  • prin adoptarea unei abordări centrate pe om și de tipul human-in-command;
  • prin garantarea accesului egal la informații pentru angajatori, cadre de conducere, lucrători și reprezentanții acestora;
  • prin consultarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora și determinarea lor să participe la deciziile luate în ceea ce privește dezvoltarea, implementarea și utilizarea tehnologiilor și sistemelor digitale;
  • prin menținerea transparenței în ceea ce privește modul de funcționare a instrumentelor digitale, precum și principalele beneficii și dezavantaje ale acestora;
  • prin promovarea unei abordări globale în evaluarea tehnologiilor digitale și a efectelor acestora asupra lucrătorilor și a societății în ansamblu.

O abordare incluzivă de tipul human-in-command este esențială pentru transformarea digitală. Inteligența artificială și tehnologiile digitale ar trebui să sprijine (dar nu să înlocuiască) controlul și deciziile umane sau consultarea și participarea lucrătorilor. Proiectarea, dezvoltarea și utilizarea sistemelor digitale de tipul human-in-command permit ca acestea să sprijine lucrătorii, lăsând în același timp oamenii să dețină controlul. Acest lucru garantează că trăsături precum compasiunea, empatia și grija față de lucrători nu vor fi înlocuite de un proces decizional computerizat.

Aspectele legate de siguranță și sănătate trebuie, de asemenea, luate în considerare în etapa de proiectare, prin implicarea încă de la început a programatorilor și a dezvoltatorilor. La fel de importantă este îmbunătățirea alfabetizării digitale în rândul lucrătorilor și angajatorilor prin promovarea calificării și a dezvoltării competențelor pentru aplicațiile digitale. Aceasta asigură o mai bună înțelegere a sistemelor digitale, precum și a riscurilor și oportunităților cauzate de acestea.