2018-2019: Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase


Summitul „Locuri de muncă sigure și sănătoase”

Evenimentul a reunit specialiști și factori de decizie europeni pentru a discuta rezultatele campaniei de doi ani, a face schimb de cunoștințe și a explora strategii de prevenție eficaceși managementul durabil al substanțelor periculoase la locurile de muncă.

În ateliere paralele s-au analizat activitățile de prevenție cu privire la agenții cancerigeni la locul de muncă, bunele practici în sectorul serviciilor și înlocuirea substanțelor periculoase în procesele de producție. Cele mai eficace măsuri SSM în ceea ce privește viitoarele evoluții al substanțelor chimice au fost de asemenea discutate.

Un eveniment special al summitului a fost ceremonia Premiile pentru bune practici la locurile de muncă sănătoase care celebrează cele zece organizații premiate care au primit aprecierile unui juriu independent internațional pentru abordarea proactivă și participativă în managementul substanțelor periculoase. 

În sfârșit, agenția a prezentat viitoarea Campanie pentru locuri de muncă sănătoase 2020-22, care va începe în octombrie 2020 și va sensibiliza cu privire la importanța prevenirii riscurilor legate de afecțiunile musculoscheletice (AMS).

Rezumatul conferinței, înregistrările reuniunilor, prezentările și fotografiile sunt acum disponibile