2018-2019: Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase


Sinteza campaniei

2018-2019: Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase

Campania 2018-2019 și-a propus să crească gradul de sensibilizare privind substanțele periculoase la locul de muncă, riscurile asociate acestora și modalitățile de prevenire a efectelor nocive asupra lucrătorilor.

A fost promovată o ierarhie a prevenției și s-a acordat o atenție specială categoriilor de lucrători deosebit de vulnerabile. În plus – în cadrul angajamentului permanent al EU-OSHA față de Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni –, campania a urmărit în mod special gestionarea expunerii la locul de muncă la substanțe care cauzează cancer. De asemenea, a crescut gradul de se cu privire la legislația relevantă a UE și a oferit întreprinderilor îndrumări practice despre cum să asigure respectarea acesteia.

Mii de organizații din toată Europa și din restul lumii au participat la evenimente și activități, multe dintre acestea fiind organizate de partenerii de campanie: punctele focale naționale și cei 90 de parteneri oficiali ai campaniei au organizat sute de evenimente și de activități, toate fiind promovate în mod activ de cei 35 de parteneri media ai campaniei. Două dintre activitățile de maxim interes au fost Săptămâna europeană pentru securitate și sănătate în muncă și Premiile pentru bune practici, care au încurajat schimbul de cunoștințe și au premiat exemplele inovatoare de management al substanțelor periculoase.

Videoclipul campaniei 2018-2019 – Managementul substanțelor periculoase

 

Cum trebuie gestionate substanțele periculoase – Infografice 

Infografice