Despre tema campaniei


De ce este atât de important să fie gestionate substanțele periculoase la locul de muncă?

În Europa, un număr inacceptabil de lucrători sunt expuși substanțelor periculoase la locul de muncă.

Substanțele periculoase provoacă o proporție considerabilă de boli profesionale, care au un impact negativ asupra calității vieții și asupra capacității de muncă a lucrătorilor și, care, în unele cazuri, pot fi fatale. Acest fapt, împreună cu accidentele de muncă cauzate de substanțele periculoase, generează costuri semnificative pentru întreprinderi.

Cu toate acestea, se poate constata o lipsă generală de conștientizare privind natura și abundența substanțelor periculoase la locul de muncă și privind riscurile pe care acestea le prezintă, în ultimii ani progresele fiind scăzute sau inexistente în ceea ce privește reducerea expunerii lucrătorilor. Conform Sondajul european privind condițiile de muncă, proporția lucrătorilor care raportează că sunt expuși la substanțe chimice timp de cel puțin un sfert din timpul lor de lucru nu s-a schimbat din 2000, menținându-se la aproximativ 17 %.

Expunerea la substanțe periculoase la locul de muncă trebuie eliminată sau cel puțin gestionată eficace astfel încât să se asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor și succesul economic al întreprinderilor și al societății.