Despre tema campaniei


Cine trebuie să se implice în promovarea unei vieți profesionale durabile?

Secretul constă în implicarea tuturor – angajatori, cadre de conducere și lucrători – în efortul comun de a crea un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți.

Cadrele de conducere ar trebui să le permită lucrătorilor să semnaleze probleme și să îi încurajeze să ajute la identificarea soluțiilor. Un director bun își inspiră și își motivează lucrătorii, le înțelege punctele forte și punctele slabe și îi încurajează să participe la atingerea unor țeluri comune. Este esențial să existe un mediu favorabil, în care moralul să fie la cote înalte, iar lucrătorii vârstnici și cei tineri din cadrul întreprinderii să coopereze și să comunice bine unii cu alții.

Prin împărtășirea cunoștințelor lor despre mediul de lucru cu angajatorii și cadrele de conducere lucrătorii pot contribui la identificarea problemelor și la găsirea și aplicarea soluțiilor. Consultarea lucrătorilor – și, prin aceasta, crearea unui climat de încredere și respect – constituie cheia gestionării cu succes a riscurilor.

În gestionarea provocărilor generate de îmbătrânirea forței de muncă și de diversitatea acesteia, o importanță deosebită o are cooperarea între cadrele de conducere ale departamentelor de resurse umane și a celor responsabile de securitatea și sănătatea în muncă (SSM). Politicile de resurse umane, de exemplu cele privind concilierea vieții profesionale cu cea de familie, programul de lucru, învățarea pe tot parcursul vieții și evoluția carierei, au un impact semnificativ asupra securității și sănătății. Din acest motiv, este esențial ca politicile de resurse umane să sprijine gestionarea SSM pentru toate grupele de vârstă, ținând seama de caracteristicile, nevoile și motivațiile tuturor angajaților.