Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Warsztaty poświęcone substancjom niebezpiecznym w miejscu pracy

Organizacja: Inspection du Travail et des Mines

Kraj: Luksemburg

Opis:

Konferencja zorganizowana przez Inspektorat Pracy i Górnictwa w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Konferencja obejmowała prezentacje, dyskusje przy okrągłym stole, warsztaty oraz wprowadzenie do przykładów dobrych praktyk.

Image
Workshop on dangerous substances in the workplaces