Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Strona internetowa Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Finlandii

Organizacja: Fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kraj: Finlandia

Opis:

Strona internetowa Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Finlandii dostępna w trzech językach. Celem Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest zapewnienie, aby warunki pracy w Finlandii były jak najbardziej zdrowe i bezpieczne oraz aby w miejscach pracy przestrzegano przepisów dotyczących życia zawodowego. Jego celem jest poprawa środowiska i warunków pracy w celu zapewnienia i utrzymania zdolności pracowników do pracy.

Image
Occupational Safety and Health Administration Finland