Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Wizyta prasowa w Serbii

Organizacja: Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej (DG ds. Rozszerzenia)

Kraj: UE

Opis:

Wizyta prasowa w Serbii, jednym z krajów kandydujących do UE. Celem wizyty było pokazanie dziennikarzom prawdziwego obrazu społeczeństwa i sytuacji gospodarczej kraju. W ramach programu zorganizowano wizytę w lokalnych MŚP.

Image
Press trip to Serbia