Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Plakaty na temat kwestii bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy

Organizacja: CIOP

Kraj: Polska

Opis:

Plenerowa wystawa plakatów o tematyce bezpieczeństwa pracy. STRES, HAŁAS, WYPADKI. Prezentacja tych prac ma na celu wspieranie środków na rzecz poprawy warunków pracy i kształtowania kultury bezpieczeństwa wśród ogółu społeczeństwa.

Image
Posters on the issues of health and safety in the workplace