Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Dziennikarze uzyskują informacje na temat procesu kontrolowania substancji niebezpiecznych

Organizacja: Inspection du Travail et des Mines & Le Quotidien

Kraj: Luksemburg

Opis:

Krajowy punkt centralny EU-OSHA w Luksemburgu zorganizował wizytę prasową w siedzibie krajowego przedsiębiorstwa zajmującego się gospodarowaniem odpadów, aby umożliwić dziennikarzom uzyskanie informacji na temat procesu kontrolowania substancji niebezpiecznych podczas unieszkodliwiania odpadów. Wizyta ta przyczyniła się do opublikowania wielu artykułów.

Image
Journalists get an insight into the management of dangerous substances