Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Wywiad z byłym dyrektorem EU-OSHA Jukką Takala

Organizacja: EU-OSHA

Opis:

Wywiad z byłym dyrektorem EU-OSHA Jukką Takala, w którym udziela on odpowiedzi na 28 pytań dotyczących ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Image
Interview with former EU-OSHA Director, Jukka Takala