Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Wywiad z Esther Lynch (ETUC)

Organizacja: Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC)

Kraj: UE

Opis:

Wywiad z Esther Lynch z ETUC zatytułowany „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytety i wyzwania związane z płcią”.

Image
Esther Lynch (ETUC) interview