Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Podcast Biura Analiz Parlamentu Europejskiego o pracy za pośrednictwem platform internetowych

Organizacja: Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego

Kraj: UE

Opis:

Odcinek podcastu koncentruje się na koncepcji pracy za pośrednictwem platform internetowych i analizuje jej wpływ na życie pracowników i rozwój człowieka. Zawiera on również przegląd ram prawnych UE dotyczących pracy za pośrednictwem platform internetowych.

Image
35.3