Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Film edukacyjny dotyczący zagrożeń zawodowych związanych z substancjami niebezpiecznymi

Organizacja: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Kraj: Hiszpania

Opis:

Film edukacyjny opracowany przez krajowy punkt centralny EU-OSHA w Hiszpanii, zwracający uwagę na ryzyko narażenia na substancje niebezpieczne w miejscu pracy.

Image
Educational video on occupational risks related to dangerous substances