Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Edukacja w ramach sympozjum poświęconego kwestiom BHP

Organizacja: Chorwacki Instytut Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (CIHPSW)

Kraj: Chorwacja

Opis:

Sympozjum ICOH-SCETOH (SCETOH 2017) w Zagrzebiu w Chorwacji, którego tematami przewodnimi były edukacja i szkolenia w zakresie BHP, nowe tendencje i niezaspokojone potrzeby. Inne tematy obejmowały kwestie zdrowia na obszarach wiejskich: rolnictwo, pestycydy i pyły organiczne; oraz skuteczność w zakresie ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Image
Education at OSH Symposium