Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Inicjatywa międzybranżowa – strona internetowa poświęcona zarządzaniu chemikaliami

Organizacja: Inicjatywa międzybranżowa

Kraj: UE

Opis:

Strona internetowa mająca na celu przedstawienie inicjatywy międzybranżowej i propagowanie skuteczniejszego uregulowania prawnego w zakresie zarządzania chemikaliami. Działania prowadzone w ramach inicjatywy międzybranżowej obejmują badania i wymianę poglądów między członkami, przygotowanie dokumentacji oraz określenie spójnych i konkretnych propozycji w celu usprawnienia zarządzania chemikaliami w UE. Zakres kompetencji w ramach inicjatywy międzybranżowej obejmuje wyłącznie przypadki, w których potencjalne zagrożenia stwarzane przez chemikalia ograniczają się do środowiska pracy.

Image
Cross-Industry Initiative - Chemicals management website