Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

4. Międzynarodowa Konferencja Zawodowo-Naukowa (ang. International Professional-Scientific Conference)

Organizacja: Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów ds. Bezpieczeństwa

Kraj: Chorwacja

Opis:

Wydarzenie to było poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy w Chorwacji. Prelegenci omówili kwestie przepisów prawnych dotyczących BHP i porównali działania podejmowane w Chorwacji i Serbii. Te działania benchmarkingowe były dobrym sposobem na zastanowienie się nad kwestią BHP w ujęciu ogólnym oraz nad sposobami radzenia sobie ze zjawiskiem starzenia się siły roboczej w obu krajach. Wydarzenie to zwróciło również szczególną uwagę na kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie,” której celem była wymiana dobrych praktyk między różnymi chorwackimi organizacjami. Wzięło w nim udział 80 uczestników z trzech różnych krajów.

Image
4th International Professional-Scientific Conference