Aktualności


17/05/2023

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji zadań przy jednoczesnej ochronie pracowników: osiem studiów przypadku dostarcza nowych spostrzeżeń

Image

© Barriography - stock.adobe.com

EU-OSHA opublikowała właśnie osiem studiów przypadków, aby zrozumieć, w jaki sposób można z powodzeniem wdrożyć automatyzację zadań za pomocą systemów opartych na sztucznej inteligencji w celu zapewnienia dobrostanu pracowników.

W publikacjach przeanalizowano wpływ tych systemów na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy oraz określono czynniki sprzyjające, bariery i czynniki sukcesu, aby jak najlepiej wykorzystać tę technologię przy jednoczesnej ochronie pracowników.

Przypadki te dotyczą różnych kontekstów, w tym podnoszenia ciężarów, kontroli produktów, wykopów, rozpoznawania wizualnego, inspekcji infrastruktury gazowej i ropy naftowej, weryfikacji informacji, środków kontroli jakości materiałów opartych na sztucznej inteligencji oraz inspekcji miejsc prowadzenia robót operatora infrastruktury gazowej.

Wkrótce opublikujemy raport porównawczy zawierający studia przypadków dotyczące systemów opartych na sztucznej inteligencji i zaawansowanej robotyki do automatyzacji zadań.

Zapoznaj się ze wszystkimi publikacjami na temat robotyki i sztucznej inteligencji.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z kampanią Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym.