Aktualności


12/05/2023

Praca za pośrednictwem platform cyfrowych: w nowo opublikowanych dokumentach analizowana jest różnorodność siły roboczej i skutki dla BHP, a także inicjatywy mające na celu zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie nimi

Image

© Gorodenkoff - adobe.stock

Cyfrowe platformy pracy zmieniły świat pracy i przyniosły nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoła. Chociaż ponad 500 platform działających obecnie w UE stwarza możliwości zatrudnienia, to jednak ich pracownicy doświadczają zagrożeń, takich jak intensyfikacja pracy, ograniczone stosowanie przepisów BHP i niepewność zatrudnienia. Jednocześnie praca dla cyfrowej platformy pracy może być szansą dla niektórych grup pracowników, takich jak osoby z niepełnosprawnościami czy migranci, na wejście lub powrót na rynek pracy.

Dwa nowe dokumenty konsultacyjne, stanowiące część naszego projektu badawczego BHP w dziedzinie cyfryzacji, oferują wgląd w:

Profilaktykę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy na platformach cyfrowych i zarządzanie tymi zagrożeniami, wraz z przykładami praktyk i narzędzi wdrożonych przez platformy cyfrowe w celu promowania bezpiecznych warunków pracy; oraz

Różnorodność siły roboczej a cyfrowe platformy pracy: wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, omawiając, w jaki sposób praca za pośrednictwem platform cyfrowych może być krokiem w kierunku zatrudnienia określonych grup pracowników.

Praca za pośrednictwem platform cyfrowych jest jednym z naszych przyszłych priorytetowych obszarów „Zdrowa i bezpieczna praca w erze cyfrowej” w latach 2023–2025.

Zobacz nasze poprzednie publikacje, aby uzyskać więcej informacji!