Aktualności


16/10/2023

Zapoznaj się z najważniejszymi wydarzeniami związanymi ze spotkaniem partnerstwa w ramach kampanii UE: podsumowanie, zdjęcia i nagrania są już dostępne!

Image

© PaulineCaplet

Spotkanie partnerów kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, które po raz pierwszy odbyło się jako wydarzenie hybrydowe – w Brukseli i online w dniu 21 września, zgromadziło międzynarodowe i europejskie firmy i organizacje w celu omówienia kampanii na lata 2023-25 „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”, w tym korzyści z przyłączenia się do niej.  

Oprócz uwag przedstawicieli wysokiego szczebla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego program zawierał prezentacje na temat danych i analiz leżących u podstaw kampanii oraz przedstawiał korzyści zostania oficjalnym partnerem kampanii. Długoletni zwolennicy kampanii, jak ETUC, Business Europe, Siemens i ENSHPO, podzielili się swoimi wcześniejszymi pozytywnymi doświadczeniami z zaangażowania się w kampanię, a także przedstawili przyszłe plany w tym zakresie, a także dotyczące rozpowszechniania jej przesłania.  

Dostęp do streszczenia, nagrań wideo, zdjęć i prezentacji ze spotkania

Dowiedz się więcej na temat oferty partnerstwa w ramach kampanii oraz sposobu składania wniosku