Verktøysett for kampanje

Undersøkelse/meningsmåling

Egnet for:

Alle typer organisasjoner.

Hva er det?

Et spørreskjema om et bestemt emne distribuert til en målgruppe. Et eksempel kan være en undersøkelse av hvordan ansatte oppfatter HMS-reglene i bedriften.

Fordeler

 • Mediene ønsker data og fakta. En undersøkelse/avstemning er et flott verktøy for å gi dem det.
 • Resultatene fra undersøkelser kan brukes i arbeidet på annet kampanjeverktøy, som pressemeldinger, intervjuer og brosjyrer.

Hvordan kan det brukes?

 • Hvis du for eksempel kjører en kampanje om reduksjonen av stressrelaterte sykdommer på arbeidsplassen og du vil gjøre dette interessant for mediene, kan du lage en undersøkelse om saken. Du kan stille mottakerne spørsmål som «Hva er de mest stressende faktorene på arbeidsplassen?».
 • Du kan evaluere effektene av kampanjen ved å gjennomføre en undersøkelse blant kampanjepartnerne eller kampanjemålgruppene.
 • Resultatene av en undersøkelse kan også brukes til å fremme kampanjen.

Begrensninger

 • En undersøkelse kan være dyr hvis du velger å benytte tjenestene til et meningsmålingsinstitutt. Et alternativ for å spare penger er å gjøre undersøkelsen til en del av et annet sett av undersøkelser rettet mot samme målgruppe. Dette kalles en omnibusundersøkelse og begrenser deg generelt til høyst fem spørsmål.

Tilgjengelige verktøy

Mange gratisverktøy er tilgjengelige på nettet for å hjelpe deg med å generere og sende et spørreskjema til kontaktene og nettverket ditt:

 • For mindre undersøkelser kan du lage en undersøkelse selv ved hjelp av rimelige eller kostnadsfri nettapplikasjoner, f.eks. Google Survey eller SurveyMonkey. Husk at noen av dem har begrensninger når de brukes gratis. For eksempel kan du lage bare ti spørsmål med Survey Monkey.
 • Hvis du vil en mer inngående undersøkelse, kan du be om hjelp fra et meningsmålingsinstitutt. Velg en som har godt omdømme, ettersom troverdighet vil være med å bestemme hvordan mediene ser på undersøkelsen.

Prosessoversikt

 1. Samarbeid med prosjektteamet eller andre aktører, og finn undersøkelsens målgruppe og format.
 2. Utvikle gode spørsmål til undersøkelsen. Det er best å overlate dette til fagfolk, ettersom en undersøkelse som ikke gir deg resultater du kan kommunisere og støtter kampanjen, ikke vil være en effektiv bruk av tid og ressurser.
 3. Samle inn og analyser resultater.
 4. Presenter resultatene av undersøkelsen i en rapport som er justert til mediet.
 5. Lag et sammendrag og en lengre versjon.
 6. Utarbeid en pressemelding med de viktigste nyhetene og funnene.

Ikke kast bort tiden!

 • Kommuniser resultatene av undersøkelsen så snart som mulig.
 • Jo ferskere undersøkelsen er, desto mer interessant vil den være for mediene.
 • Journalister er ikke interessert i statistikk fra mange år tilbake – med mindre du naturligvis kan gi dem med oppdaterte tall de kan sammenligne med.