Verktøysett for kampanje

Paneuropeisk meningsmåling om arbeidsmiljø og helse

Organisasjon: Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Land: EU

Description:

Meningsmålingen gir informasjon om folks oppfatning av deres arbeidsmiljø, for eksempel avgjørende faktorer når ser etter en ny jobb, arbeid som årsak til dårlig helse, konsekvensene av den økonomiske krisen på arbeidsforhold, deres informasjonsnivå angående arbeidsmiljø og helserisikoer.

Image
Pan-European opinion poll on occupational safety and health