Verktøysett for kampanje

HMS-pulsundersøkelse – Arbeidsmiljø og helse på arbeidsplasser etter pandemien

Organisasjon: Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Land: EU

Description:

HMS-pulsundersøkelsen «Flash Eurobarometer – OSH Pulse survey» som ble utført i oppdrag av EU-OSHA, gir verdifull innsikt i en rekke innvirkninger som koronapandemien har hatt på arbeidstakeres helse og velvære og relaterte arbeidsplasstiltak, også i samband med den økende bruken av digitale teknologier på arbeidsplassen.

Image