Verktøysett for kampanje

Pressetur

Egnet for:

Mellomstore til store organisasjoner

Hva er det?

En pressetur gir journalister muligheten til å erverve førstehånds kunnskap om et sted eller en bestemt situasjon. I forbindelse med HMS-kampanjer organiseres det ofte presseturer for å besøke fabrikker og bedrifter som demonstrerer beste praksis.

Fordeler

 • En pressetur gir journalister anledningen til å erverve førstehånds kunnskap om et sted eller en bestemt situasjon.
 • Journalister liker å finne fakta selv og stille spørsmål. De liker å ha «historier» å fortelle basert på eksempler fra virkeligheten.

Begrensninger

 • Å organisere en pressetur innebærer større kostnader enn andre kommunikasjonsmåter.
 • Å organisere turen kan også være tidkrevende.

Forberede turen

Når du forbereder turen:

 • Velg eksempel/eksempler eller turformål.
 • Velg sted.
 • Gi informasjon på forhånd til journalister om turen og programmet for å sikre at journalistene er klare.

Hvem du bør invitere

 • Velg mediene du vil invitere. Tenk på hovedsakelig spesialisert HMS-presse og regional presse.
 • Velg minst 8 og høyst 15 journalister. Ikke så få at organisasjonskostnadene etter måten blir for høye, og ikke så mange at den individuelle håndteringen av mediene blir vanskelig.
 • Spør mediene på forhånd hvem de vil intervjue, og prøve å ordne deltakerne i samsvar med dette.
 • Velg ut personene du vil møte og intervjue. Turen bør gi mediene mulighet til å snakke med personer som har svært forskjellige stillinger for å presentere en balansert historie. For et fabrikkbesøk kan du for eksempel sette journalister i kontakt med en formann, en arbeider og en HMS-ekspert.