Sett ta’ għodod tal-kampanja

Għaliex tmexxi kampanja?

Jekk għandek messaġġ dwar is-sigurtà u s-saħħa li tixtieq tikkondividi, it-tnedija ta’ kampanja hija mod effettiv biex tiżgura li leħnek jinstema’.

Kampanja tista’ tintuża biex:

Messaġġ b’saħħtu u miri ċari huma l-bażi ta’ kull kampanja. Dawn jgħinuk tiddetermina lil min għandek tkellem (udjenza fil-mira) u kif tista’ tilħaqhom bl-aħjar mod, jiġifieri liema għodod tal-kampanja għandek tuża.

Kampanja tista’ tintuża biex:

  • Tinforma

  • Tispira

  • Timmotiva

  • Teduka

Why run a campaign?