Sett ta’ għodod tal-kampanja

Inħejju pjan flimkien

Pjan għat-tmexxija tal-kampanja tiegħek jippermettilek tiffoka fuq il-passi kollha meħtieġa.

  • Stabbilixxi objettiv li jista’ jitkejjel.

- Eżempju: “Naqqas il-mard relatat mal-istress f’ċentri telefoniċi matul it-3 snin li ġejjin b’10 %

  • Iffoka fuq udjenza fil-mira speċifika.

-.Eżempju: maniġers tal-persunal f’kumpaniji akbar jew sidien ta’ intrapriżi żgħar jew ta’ daqs medju.

  • Żviluppa messaġġ ċar.

- Dan għandu jkun imfassal skont l-udjenza fil-mira tiegħek u idealment ikun jinkludi rakkomandazzjonijiet li tista’ taġixxi fuqhom.

Eżempju: “Ir-riċerka wriet li ċ-ċentri telefoniċi jistgħu jnaqqsu l-mard relatat mal-istress billi jsegwu tliet passi bażiċi.”

  • Identifika l-midja l-aktar adattata biex tilħaq lill-udjenza fil-mira tiegħek.

Ikkunsidra pereżempju jekk għandekx tuża reklami, reklamar bil-posta diretta, kartelluni, seminars jew żjajjar.

  • Aqbel dwar baġit.

- Inkludi ammont żejjed, pereżempju 10 % għal spejjeż addizzjonali mhux mistennija.

  • Sib data tajba għat-tnedija.

- Evita perjodi ta’ btajjal ewlenin, bħaż-żmien ta’ qabel il-Milied, u pprova orbot il-kampanja tiegħek ma’ avveniment topiku jew staġun biex tagħtiha aktar reżonanza.

  • Evalwa l-kampanja tiegħek.

- Tgħallem mill-esperjenza tiegħek, biex il-kampanja li jmiss tiegħek ikollha impatt ikbar.

    Putting a plan togeth