Sett ta’ għodod tal-kampanja

Objettivi ewlenin tal-kampanja

Żomm f’moħħok l-objettivi ewlenin tal-kampanja tiegħek.

  • Qajjem sensibilizzazzjoni dwar il-problemi tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH), inklużi l-kawżi tagħhom, fost il-maniġers, l-impjegati u l-persuni li jagħtuhom pariri dwar dawn il-kwistjonijiet, pereżempju l-professjonisti mediċi.
  • Ipprovdi soluzzjonijiet prattiċi permezz ta’ “mudelli ta’ prattika tajba”.
  • Żid l-għarfien tal-forza tax-xogħol ta’ legiżlazzjoni rilevanti u inkoraġġixxi lill-organizzazzjonijijet ikunu konformi ma’ dan.
  • Wissi lin-nies dwar riskji ġodda u s-soluzzjonijiet possibbli.
  • Ikseb appoġġ għal bidliet fil-leġiżlazzjoni jew il-linji gwida.
  • Poġġi lill-organizzazzjoni tiegħek bħala awtorità dwar l-OSH u sieħeb ta’ valur.
Key campaign objectives