Pubblikazzjonijiet


Xogħol fuq pjattaforma diġitali fis-settur tas-saħħa u l-kura soċjali: implikazzjonijiet għas-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali

Is-settur tas-saħħa u tal-kura soċjali tradizzjonalment kien aktar avvanzat mill-kurva fix-xejriet tad-data u tad-diġitalizzazzjoni. Aċċellerati mill-pandemija tal-COVID-19, il-bidliet teknoloġiċi u soċjetali kontinwi jaffettwaw mhux biss lill-ħaddiema fis-settur iżda wkoll l-affordabbiltà u l-kwalità tal-forniment tal-kura.

Dan id-dokument joffri evidenza dwar ir-riskji u l-opportunitajiet tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) tax-xogħol fuq il-pjattaformi diġitali fis-settur, u s-sejbiet tiegħu għandhom l-għan li jgħinu lil dawk li jfasslu l-politika u lill-pjattaformi biex jindirizzaw u jimmaniġġjaw il-ħtiġijiet tal-ħaddiema kif ukoll biex isaħħu s-sistemi tas-saħħa madwar l-UE.

Download pdf icon in: