Oqsma ta’ prijorità


Awtomatizzazzjoni tal-kompiti

Ġenerazzjoni ġdida ta’ sistemi robotiċi tal-intelliġenza artifiċjali (IA) daħlet fis-suq tax-xogħol, u għenet lill-ħaddiema billi assumiet il-kompiti tedjanti u ripetittivi. Dawn jistgħu jintużaw ukoll biex jitwettqu impjiegi li huma ta’ riskju għoli u kumplessi. Billi twettaq il-kompiti li l-bnedmin ma jistgħux, ma għandhomx jew ma jridux jagħmlu, ir-robotika tista’ żżomm lill-ħaddiema ’l bogħod mill-periklu. Din tħalli wkoll il-ħin għall-ħaddiema biex jitgħallmu ħiliet ġodda u jagħmlu aktar xogħol kreattiv.

Madankollu, l-użu tat-teknoloġiji diġitali għall- tal-kompiti jġib miegħu wkoll għadd ta’ riskji u sfidi. Il-lista tinkludi t-telf tas-sensibilizzazzjoni dwar is-sitwazzjoni umana, id-dipendenza żejda fuq is-sistemi awtomatizzati jew it-telf possibbli ta’ ħiliet speċifiċi tal-ħaddiema. Il-ħaddiema jistgħu jħossu telf ta’ awtonomija, jibżgħu minn telf ta’ impjieg u għandhom nuqqas ta’ fis-sistema. Sfida oħra hija l-ħtieġa għal li jinvolvi t-taħriġ tal-ħaddiema biex jużaw it-teknoloġija robotika l-ġdida, filwaqt li jiġi evitat it-telf ta’ kompetenzi importanti.

Meta jitqiesu dawn il-fatturi, għandu jittieħed approċċ iċċentrat fuq il-bniedem meta jiġu introdotti sistemi robotiċi bbażati fuq l-IA għall-awtomatizzazzjoni tal-kompiti. B’dan il-mod, il-ħaddiema jingħataw is-setgħa li jużaw l-awtomazzjoni għall-vantaġġ tagħhom filwaqt li jibqgħu fil-kontroll tal-proċess tax-xogħol.

Agħti titwila lejn ir-riżorsi tal-kampanja tagħna biex issir taf aktar.