Oqsma ta’ prijorità


Sistemi diġitali intelliġenti

L-użu tas-sensuri jinsab wara bidla kbira fis-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Is- qed jipproteġu lill-ħaddiema billi jżommu u jżidu s-sigurtà fuq ix-xogħol f’industriji potenzjalment perikolużi. Eżempji jinkludu tagħmir protettiv personali intelliġenti, oġġetti li jintlibsu li jistgħu jidentifikaw sinjali bikrija ta’ għeja fiżika, muskolari u mentali, kif ukoll sistemi mobbli jew fissi li jużaw sensuri jew kameras biex jidentifikaw il-perikli.

Minkejja li dawn it-teknoloġiji huma mfassla biex itejbu l-OSH, dawn joħolqu wkoll sfidi u riskji. Pereżempju, il-ħaddiema jistgħu jħossu telf ta’ kontroll fuq il-kompiti li jwettqu u jsiru dipendenti wisq mit-teknoloġija. Din id-dipendenza żejda mit-teknoloġija tista’ tikkontribwixxi għal żbalji u żżid ir-riskju ta’ aċċidenti. Huwa possibbli wkoll li d-data miġbura mis-sistemi diġitali ma tkunx preċiża, tkun limitata jew saħansitra preġudikata. Barra minn hekk, dawn is-sistemi jiġbru data personali sensittiva ħafna li tista’ tintuża ħażin għall-monitoraġġ u s-sorveljanza tal-ħaddiema.

Biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet kollha, huwa essenzjali li l-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom jiġu kkonsultati f’kull pass – mill-istadju tat-tfassil sal-implimentazzjoni.

Agħti titwila lejn ir-riżorsi tal-kampanja tagħna biex issir taf aktar.