Pubblikazzjonijiet


Strateġiji għas-sikurezza u s-saħħa f’dinja awtomatizzata

Bl-avvanzi kontinwi fir-robotika u fl-IA, l- fuq il-post tax-xogħol inkorporat aktar kompiti, kemm fiżiċi kif ukoll konjittivi. Peress li l-awtomatizzazzjonijiet il-ġodda huma inkorporati minn organizzazzjonijiet fl-Ewropa, huwa essenzjali li wieħed jifhem l-opportunitajiet, iżda wkoll ir-riskji u l-isfidi ta’ dawn it-teknoloġiji relatati mas-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali. Tfassil iċċentrat fuq il-bniedem u komunikazzjoni ċara huma kruċjali biex jiġi żgurat u promoss il-benesseri tal-ħaddiema filwaqt li jsir l-aħjar użu mit-trasformazzjoni diġitali.