Kampanjan työkalupakki

Videot

Soveltuu

suurille organisaatioille, joilla on suuret taloudelliset resurssit.

Miten niitä voidaan käyttää?

Videoita voidaan käyttää tiedotus- ja valistusaineistona, jota jaetaan tiedotusvälineille tai näytetään yleisölle tapahtumissa. Niitä voidaan näyttää myös näyttelyosastoilla.

Hyödyt

  • Lyhyillä videoilla pystytään kiinnittämään ihmisten huomio ja vahvistamaan viestiä.
  • Jos ne jaetaan televisiossa tai verkossa, suuri yleisö pystyy katsomaan ja jakamaan niitä.

Rajoitukset

  • Videoiden tuottaminen voi olla kallista, sillä kuvaukseen ja editointiin tarvitaan asianmukaisia välineitä ja asiantuntemusta.

Rakenne ja sisältö

  • Yritä kertoa tarina. Älä ole tylsä äläkä saarnaa.
  • Yritä miettiä keinoja, joilla voit esittää sanomasi tietoa antavalla ja kekseliäällä tavalla, joka kiinnittää yleisön huomion:
    • Voit esimerkiksi rekonstruoida dramaattisen tapaturman. Tämän jälkeen voit kertoa toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä tällaisten tapaturmien välttämiseksi.
    • Voit havainnollistaa vastuuttomien menettelytapojen seurauksia näyttämällä henkilöitä, jotka ovat joutuneet kärsimään siksi, että työsuojelu heidän työpaikallaan ei ollut riittävää.
  • Ole käytännöllinen: Tuo esiin hyviä ja huonoja käytäntöjä.

Ihannepituus

Videon pituus kannattaa rajata 3–4 minuuttiin, jotta yleisön huomio ei ehdi herpaantua.

Jakelu

Tee mahdolliseksi videon katselu tai lataus verkossa.