Kampanjan työkalupakki

Julisteet

Soveltuu

kaikentyyppisille organisaatioille.

Miten sitä pitäisi käyttää?

Julisteen tarkoituksena on välittää yleisölle yksinkertainen ja mutkaton viesti. Tietojen olisi oltava selkeitä alusta loppuun asti. Jos julisteessa on tekstiä, sitä olisi oltava vain vähän. Kirjasinlajin on oltava selkeä. Julisteissa on usein voimakkaita tai huomiota herättäviä kuvia.

Hyödyt

 • Jos juliste on hyvin suunniteltu ja houkutteleva, se voi olla hyvin mieleenpainuva.
 • Sen pitäisi herättää mielenkiinto ja kannustaa yleisöä etsimään lisätietoa.

Rajoitukset

 • Julisteen luonteeseen kuuluu asioiden pelkistäminen ja se, ettei yleisöä kuormiteta turhan runsaalla tietomäärällä:
  • Jos julisteessa esimerkiksi mainostetaan suurta tapahtumaa, siinä ei mainita erikseen nimeltä jokaista puhujaa eikä jokaista tapahtumassa käsiteltävää aihepiiriä.
  • Siksi on ehdottoman tärkeää, että linkki tapahtuman verkkosivustolle esitetään julisteessa selvästi.

Julisteen suunnittelu ja sisältö

 • Julisteessa pitäisi ottaa huomioon seuraavat seikat:
  • Sen tulisi vastata kampanjan identiteettiä ja kiinnittää yleisön huomio.
  • Sen pitäisi tarjota muutakin kuin toistoa muissa kirjallisissa materiaaleissa mainituista seikoista visuaalisessa muodossa.
  • Sen pitäisi välittää lyhyt ja selkeä sanoma mieluiten houkuttelevalla, nokkelalla tai yleensä ainutlaatuisella tavalla.
  • Sen tulisi olla ymmärrettävä ilman sanallista selostusta.
 • Yrityksen/organisaation logon pitäisi olla näkyvissä, ja julisteessa tulisi olla linkki yrityksen/organisaation verkkosivustolle.
 • Jos julisteessa mainostetaan tapahtumaa, siihen on ehdottomasti sisällytettävä seuraavat tiedot:
  • päivämäärä
  • paikka
  • aika
  • osallistumismaksu.