Kampanjan työkalupakki

Tieteelliset julkaisut

Soveltuu

kaikentyyppisille organisaatioille.

Mikä se on?

Tiettyyn tieteelliseen aiheeseen (esimerkiksi passiivisen tupakoinnin terveysvaikutuksiin) keskittyvä julkaisu. Aihetta käsitellään siinä perusteellisemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin esimerkiksi esitteessä.

Hyödyt

 • Julkaisun tietoja voidaan käyttää moniin tarkoituksiin:
 • tiedotteen ja muiden työkalujen tausta-aineistona
 • lehdistötiedotteessa
 • esitteessä
 • tapahtumissa jaettavassa ja/tai verkossa julkaistavassa esitteessä

Rajoitukset

 • Tieteellisen luonteen vuoksi tällaisia julkaisuja ei yleensä ole tarkoitettu suurelle yleisölle.

Miten sitä voidaan käyttää?

 • Kampanjasi voi saada tällaisista julkaisuista tieteellistä taustatietoa.
 • Voit käyttää julkaisun tietoja lehdistötiedotteissa, esittelylehtisissä tai esitteissä.

Julkaisun tuottaminen

Pyydä valitsemasi työterveyden ja -turvallisuuden asiantuntijaa laatimaan julkaisu sinua varten. Pidä kuitenkin mielessä, että vaikka kyseessä onkin ”tieteellinen” teksti, sitä voivat lukea myös muut kuin alan asiantuntijat. Tekstin ei siis pidä olla liian akateeminen tai sisältää liiaksi erikoisalan sanastoa.

Sisältöä koskevia ehdotuksia

 • Havainnollista tietoa käyttämällä valokuvia.
 • Muista yrityskuva.

Jakelu

 • Esittele julkaisujasi tapahtumissa, lehdistötilaisuuksissa ja seminaareissa.
 • Tee mahdolliseksi niiden lataaminen verkosta.