Έκδοση


Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: βελτιστοποίηση της αξιοποίησης

Η εμφάνιση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η εκμάθηση μηχανών, οι φορετές συσκευές και οι εφαρμογές μεγάλων δεδομένων, μεταξύ άλλων, καθώς και η αυξανόμενη αξιοποίησή τους στους χώρους εργασίας αλλάζουν το τοπίο της παρακολούθησης της EAY. 

Η συνολική επιτυχία των νέων συστημάτων παρακολούθησης της EAY θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική κοινοποίηση των διαθέσιμων ερευνών και δεδομένων, τις διαρκείς προσπάθειες για τυποποίηση σε ολόκληρη την ΕΕ και τις διαδικασίες υλοποίησης χωρίς αποκλεισμούς. Η προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων των εργαζομένων αποτελούν βασικές προτεραιότητες στις ευρύτερες συζητήσεις για την εγγύηση της ασφάλειας της ΕΑΥ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Download PDF file in: