Νέα


31/05/2024

Αυτοματοποίηση των εργασιών στην ψηφιακή εποχή: διερεύνηση των ευκαιριών και των προκλήσεων

Image

© EU-OSHA

Η χρήση προηγμένης ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση των εργασιών είναι όλο και πιο συχνή στους χώρους εργασίας της ΕΕ. Επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναθέτουν σε τρίτους τις ανιαρές και επικίνδυνες δραστηριότητες για μεγαλύτερη ασφάλεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά θέτει προκλήσεις όπως η υπερβολική εξάρτηση, η απώλεια αυτονομίας και η ανάγκη για κατάλληλη εκπαίδευση.

Η αυτοματοποίηση των εργασιών είναι ο νέος τομέας προτεραιότητας της εκστρατείας «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή». Πολλοί πόροι σχετικά με το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων, περιπτωσιολογικών μελετών, συνόψεων πολιτικής, ενός ενημερωτικού δελτίου και μιας παρουσίασης, είναι ήδη διαθέσιμοι σε διάφορες γλώσσες, ενώ θα δημοσιευθεί και άλλο υλικό μέσα στους επόμενους μήνες! 

Ανακαλύψτε τα πάντα για την αυτοματοποίηση των εργασιών .