Publikace

Sdílet na:

Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: optimalizace jejich využívání

Vznik technologií, jako jsou umělá inteligence, , a aplikace využívající data velkého objemu, a jejich rostoucí míra využívání na pracovišti mění přístup ke sledování BOZP. 

Celkový úspěch nových systémů sledování BOZP bude záviset na účinném sdílení dostupných výsledků výzkumů a údajů, na trvalém úsilí o standardizaci v celé EU a na inkluzivních procesech jejich zavádění. Klíčovými prioritami v širších diskusích o zajištění BOZP na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU jsou ochrana soukromí pracovníků a ochrana údajů. 

Download PDF file in: