Novinky


28/02/2024

Více než devadesát partnerů z celé Evropy spolupracuje na vytvoření bezpečné a zdravé digitální budoucnosti práce.

Image

© EU-OSHA

Organizace z různých odvětví působící na celoevropské úrovni se přihlásily ke kampani Zdravé pracoviště na období 2023–2025 jako oficiální partneři kampaně. Tyto podniky a sdružení z veřejného i soukromého sektoru hrají klíčovou úlohu při podpoře úspěchu kampaně prostřednictvím osvětových činností, spolupráce a inovací.

Přidávají se ke kontaktním místům agentury EU-OSHA, ambasadorům sítě EEN pro BOZP a mediálním partnerům, kteří jsou klíčovými partnery kampaně na vnitrostátní úrovni.

Všichni partneři jsou odhodláni prosazovat bezpečnou a zdravou digitální práci a jejich podpora je zásadní pro zajištění dobrých životních podmínek pracovníků na digitalizovaném pracovišti.

Informace o oficiálních partnerech kampaně najdete v tiskové zprávě.

Seznamte se s celou řadou partnerů kampaně