Verktygslåda för kampanjer

Kartlägga dina resurser

Kampanjer kräver oundvikligen tid och pengar. Har ni tillräckligt med det för att göra rättvisa åt den fråga ni vill driva?

Effektivt kampanjarbete handlar om att göra det mesta av de resurser som finns. Här är några exempel:

  • Möjliga samarbetspartner och ”allierade”.
  • Ekonomiska medel (budget).
  • Befintliga distributions- eller kommunikationsverktyg.
  • Tillgängliga interna resurser.

Tänk noggrant igenom vilka resurser du redan har och hur du bäst kan utnyttja dem i din kampanj. Din budget kommer naturligtvis också att vara avgörande för hur stor och omfattande din kampanj kan bli.

Mapping your resources