Verktygslåda för kampanjer

Arkivfilmer

Benefits

  • De är billigare att ta fram än till exempel ett filmat nyhetsbrev.
  • Ni kan ta fram dem med interna resurser.

Nackdelar

  • Om du inte har en filmfotograf eller utrustning inom företaget måste du anlita extern personal, vilket kan bli kostsamt.

Sammanställa arkivfilmer

  • Arkivfilmer kan vara mellan 15 och 60 sekunder långa. De används huvudsakligen av proffs inom audiovisuella medier som till exempel kan använda filmerna för att redigera nyhetsinslag.
  • Materialet bör vara enkelt för tv-bolagen att använda vid ombearbetning, men precis som vid såväl huvudsakligt filmfoto (A-roll) som illustrationsbilder (B-roll) behövs det en nyhetskrok.
  • Filmerna bör ha hög kvalitet och upplösning för att sömlöst passa in med annat material och filmfoto.