Verktygslåda för kampanjer

Arkivfilmer

Lämpar sig för:

Större organisationer med mer finansiella resurser.

Vad är det?

Arkivfilmer är kompletterande filmmaterial bestående av arkiverat eller nytaget material som kan användas för att illustrera ett ämne. De består av delvis redigerat material av sändningskvalitet utan berättarröst. Arkivfilmer används för att förklara er organisations huvudsakliga prioriteringar och verksamhet.

Fördelar

  • De är billigare att ta fram än till exempel ett filmat nyhetsbrev.
  • Ni kan ta fram dem med interna resurser.

Nackdelar

  • Om du inte har en filmfotograf eller utrustning inom företaget måste du anlita extern personal, vilket kan bli kostsamt.

Sammanställa arkivfilmer

  • Arkivfilmer kan vara mellan 15 och 60 sekunder långa. De används huvudsakligen av proffs inom audiovisuella medier som till exempel kan använda filmerna för att redigera nyhetsinslag.
  • Materialet bör vara enkelt för tv-bolagen att använda vid ombearbetning, men precis som vid såväl huvudsakligt filmfoto (A-roll) som illustrationsbilder (B-roll) behövs det en nyhetskrok.
  • Filmerna bör ha hög kvalitet och upplösning för att sömlöst passa in med annat material och filmfoto.