Verktygslåda för kampanjer

Sociala mediepaket

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Vad är det?

En praktisk resurs som är utformad för att uppmuntra och hjälpa din målgrupp att sprida dina kampanjbudskap genom sin aktivitet på sociala medier. Dessa paket eller verktygslådor är som regel online-samlingar med färdiga, nedladdningsbara inlägg, bilder, videor och annat innehåll som tillhandahålls i anpassad form för olika sociala medieplattformar. Paketet bör fyllas på med nya resurser löpande och erbjuda organisationerna ett engagerande innehåll som är lätt att mångfaldiga och som kan locka en bredare publik, sprida viktiga budskap och öka budskapets genomträngning.

Fördelar

  • Genom att skapa ett paket för sociala medier och göra det tillgängligt via din webbplats ger du dina målgrupper en snabb och enkel lösning för att de ska kunna sprida din kampanj via sina egna sociala mediekanaler.

När ska det användas?

– För att upplysa och skapa medvetenhet om nya kampanjer är sociala medier bland de mest kraftfulla kommunikationsverktyg som finns att tillgå. – För att stärka din närvaro på sociala medier och skapa engagemang. – För att få större genomslag med viktiga budskap och öka synligheten för dina kampanjaktiviteter. – För att säkerställa att kampanjinnehållet i dina olika sociala medier överensstämmer och kompletterar varandra.

Hur kan de användas?

Organisationer kan använda resurserna i de sociala mediepaketen på två olika sätt: genom att lägga upp innehållet på sina sociala mediekonton eller genom att använda materialet som inspiration för att ta fram egna, unika budskap.

Så får du ut mesta möjliga av dina sociala medier

– Lägg upp innehåll regelbundet. – Använd en balanserad blandning av relevanta, specifika och populära hashtaggar. – Publicera innehåll på ditt språk (översätt om nödvändigt). Upptäck EU-Oshas paket för sociala medier!