Verktygslåda för kampanjer

Österrikes arbetsmiljöstrategi 2007–2012

Organisation: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat (förbundsministeriet för ekonomi och arbetsmarknad)

Land: Österrike

Beskrivning:

En broschyr om Österrikes nationella arbetsmiljöstrategi. Fem ämnesområden ingick: riskbedömning och riskmedvetenhet, förebyggande av olyckor, förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar och arbetssjukdomar, instruktioner och avancerad utbildning och information om arbetsmiljö.

Image