Fallstudier


Programvara med artificiell intelligens som stöder läkare i diagnostiska uppgifter vid koloskopi (ID9)

Medicinsk och förebyggande hälso- och sjukvård kan dra stor nytta av AI-baserade system, vilket framgår av fallet med en onkologklinik i centrala Tyskland.

Bilder som tas under koloskopi med koloskopets inbyggda kamera analyseras med hjälp av en programvara för AI-baserad detektering. Eftersom en korrekt diagnos är av yttersta vikt kompletterar AI, men kan inte ersätta, läkarnas primära roll i patientvården.

AI öppnar dock en värld av möjligheter för läkarkonsultationer på distans, kirurgiska robotar, långdistansvård och användning av automatiserade system för att leverera läkemedel.

Download pdf icon in: