Fallstudier


Fleraxliga robotar för monteringsautomatisering och autonoma styrda fordon i tillverkningsindustrin (ID4)

I takt med att användningen av intelligenta robotsystem ökar i företagen behövs anpassade tekniska och juridiska ramverk för att garantera säkerheten på arbetsplatsen.

Ett tyskt företag som specialiserat sig på digital industriell omvandling har automatiserat monteringen av sina enheter med hjälp av 6-axliga ledade robotar eller 4-axliga robotar förutom samarbetsrobotar och automatiskt styrda fordon.

Uppgiftsautomatisering minskar fel och risker och bidrar till förbättrad fysisk hälsa och social dynamik på arbetsplatsen.

Kontinuerlig återkoppling från arbetstagare under hela genomförandeprocessen har bidragit till dess framgång. 

Download PDF file in: